વાવાઝોડાની આગાહી: તોફાન “રેમલ” ગુજરાત તરફ? આ 48 કલાક ખૂબ જ ભારે! – Remal Cyclone 2024

Remal Cyclone 2024: ગુજરાતવાસીઓ માટે ચેતવણી! બંગાળની ખાડીમાં હલચલ મચી છે! હવામાનના એંધાણ આપતી સંસ્થાઓના મતે, આગામી 48 કલાકમાં એક શક્તિશાળી વાવાઝોડું સર્જાઈ શકે છે જેનું નામ “રેમલ” હોઈ શકે છે. આ વાવાઝોડાની સંભવિત અસરોને કારણે આપણા ગુજરાતમાં પણ વરસાદ અને પવનની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ લેખમાં આપણે આ વાવાઝોડા વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું, … વાંચન ચાલુ રાખો વાવાઝોડાની આગાહી: તોફાન “રેમલ” ગુજરાત તરફ? આ 48 કલાક ખૂબ જ ભારે! – Remal Cyclone 2024