જીરાના ભાવ આસમાને! ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડમાં આજે કેટલા રૂપિયા બોલાયા? – Cumin Price Today Gujarat

Cumin Price Today Gujarat, જીરાના ભાવ આજના

જીરાના ભાવમાં ઉછાળો: ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડમાં આજે બંપર ભાવ – Cumin Price Today Gujarat આજે તારીખ 21 મે, 2024ના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરતના માર્કેટયાર્ડમાં જીરાના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. સુગંધિત અને સામાન્ય બંને પ્રકારના જીરાના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે, જે ખેડૂતો માટે ખુશીના સમાચાર છે. જોકે, ગૃહિણીઓના બજેટ પર આની અસર પડી … Read more