ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં મોટો ફેરફાર, વિદ્યાર્થીઓ માટે રાહતના સમાચાર – Gujarat Board News

Gujarat Board News: ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. આ ફેરફારો વિદ્યાર્થીઓ માટે રાહતના સમાચાર છે, કારણ કે તેઓ હવે પૂરક પરીક્ષામાં વધુ વિષયો આપી શકશે અને તેમના પરિણામો સુધારવા માટે વધુ તકો મેળવશે.

ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં મોટો ફેરફાર (Gujarat Board News)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ફેરફારો નીચે મુજબ છે:

  • ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ: વિદ્યાર્થીઓ હવે જેટલા પણ વિષયમાં રી-એક્ઝામ આપવા માંગે છે તે આપી શકશે. આ પહેલા, તેઓ ફક્ત એક જ વિષયમાં રી-એક્ઝામ આપી શકતા હતા.
  • ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ: વિદ્યાર્થીઓ હવે બે વિષયોની પૂરક પરીક્ષા આપી શકશે, જ્યારે પહેલા તેઓ ફક્ત એક જ વિષયની પરીક્ષા આપી શકતા હતા.
  • ધોરણ 10: વિદ્યાર્થીઓ હવે ત્રણ વિષયોની પૂરક પરીક્ષા આપી શકશે, જ્યારે પહેલા તેઓ ફક્ત બે વિષયોની પરીક્ષા આપી શકતા હતા.
  • વધારાનો ફાયદો: ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ માટે, તેમની આખી પરીક્ષાના પરિણામમાં હવે “બેસ્ટ ઓફ 2” ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે તેઓ તેમના બે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોને ધ્યાનમાં લઈને તેમના અંતિમ પરિણામોની ગણતરી કરી શકે છે.

આ ફેરફારોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓને તેમના પરીક્ષાના પરિણામોમાં સુધારો કરવા અને તેમના શૈક્ષણિક લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવાનો છે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડનું માનવું છે કે આ ફેરફારોથી વિદ્યાર્થીઓને વધુ સારી તકો મળશે અને તેમને તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતા સુધી પહોંચવામાં મદદ મળશે.

આ ફેરફારો વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો દ્વારા આવકાર મેળવ્યો છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ રાહત વ્યક્ત કરી છે કે તેઓ હવે પૂરક પરીક્ષામાં વધુ વિષયો આપી શકશે, જ્યારે શિક્ષકોએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે આ ફેરફારોથી શૈક્ષણિક ગુણવત્તામાં સુધારો થશે.

આ પણ વાંચો: GSEB Duplicate Marksheet: માર્કશીટ ગુમ થઈ ગઈ? ટેન્શન ન લેશો! ઘરે બેઠા મેળવો ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ

નવા પરીક્ષા પદ્ધતિના મુખ્ય મુદ્દાઓ:

  • ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ: વિદ્યાર્થીઓ હવે બે વિષયોની પૂરક પરીક્ષા આપી શકશે. આ પહેલા તેઓ ફક્ત એક જ વિષયની પરીક્ષા આપી શકતા હતા.
  • ધોરણ 10: વિદ્યાર્થીઓ હવે ત્રણ વિષયોની પૂરક પરીક્ષા આપી શકશે. આ પહેલા તેઓ ફક્ત બે વિષયોની પરીક્ષા આપી શકતા હતા.
  • ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ: તેમની આખી પરીક્ષાના પરિણામમાં હવે “બેસ્ટ ઓફ 2” ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આ નવા નિયમો ક્યારે લાગુ થશે તે અંગે હજુ સુધી કોઈ અધિકૃત જાહેરાત) કરવામાં આવી નથી.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

આ ફેરફારોની ધારણા છે કે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને તેમના શૈક્ષણિક પ્રદર્શનમાં સુધારો કરવા અને તેમના ભવિષ્યના અભ્યાસ અથવા કારકિર્દીની તકોને વધારવામાં મદદ કરશે. વિદ્યાર્થીઓએ આગામી સત્તાવાર જાહેરાત માટે ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ પર નજર રાખવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

1 thought on “ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં મોટો ફેરફાર, વિદ્યાર્થીઓ માટે રાહતના સમાચાર – Gujarat Board News”

Leave a Comment