ધો. 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર: ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન શરૂ! – GSEB Supplementary Exam 2024

GSEB Supplementary Exam 2024

GSEB Supplementary Exam 2024: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયાનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય, આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને પરીક્ષા પ્રક્રિયાને સરળ અને સુગમ બનાવવાના બોર્ડના પ્રયાસનો એક ભાગ છે. આ લેખમાં આ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં … Read more